Prayad Supap

ส่งกำลังใจสู่ถ้ำหลวง

ส่งกำลังใจ… สู่ถ้ำหลวง 

 

“เรา”...ผนึกกำลังทั้งทีมไทยและทีมนานาชาติ นำน้องๆทีมหมูป่า...กลับบ้าน Hooyah @ 8 กรกฎาคม 2561Thai Navy SEAL:
“เรา”… ผนึกกำลังทั้งทีมไทยและทีมนานาชาติ นำน้องๆ ทีมหมูป่า… กลับบ้าน

Hooyah
@ 8 กรกฎาคม 2561

สำนักข่าวไทยสำนักข่าวไทย
https://www.facebook.com/tnamcot/

 PR.Chiangrai ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

PR.Chiangrai ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
https://www.facebook.com/prchiangrai2014/

 

Thai NavySEAL

Thai NavySEAL
https://www.facebook.com/ThaiSEAL/

 

ใส่ความเห็น