รับมือเรื่องไฟฟ้าในภาวะน้ำท่วม (กฟน.)


รับมือเรื่องไฟฟ้าในภาวะน้ำท่วม (1min) / การไฟฟ้านครหลวง…
Uploaded by manont2009 on Oct 23, 2011


อ่านเพิ่มเติม

โปรดไปเลือกตั้ง ส.ส. – 3 ก.ค. 54

เลือกตั้ง ส.ส. – 3 ก.ค. 54Movie Fifty Shades Darker (2017)Watch movie online Logan (2017)

เกาะติสถานการณ์เลือกตั้ง
– นสพ.ไทยรัฐ : http://www.thairath.co.th/election
– นสพ.ASTVผู้จัดการ : http://www.manager.co.th/Election2554/
– นสพ.เครือเนชั่น : http://election.nationchannel.com/

———-
www.SUPAP.com

84 พรรษา ดวงใจราษฎร์ ปราชญ์แห่งน้ำ

 

รวมดวงใจไทยทั้งแผ่นดิน ร่วมชื่นชมพระปรีชาสามารถในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านการชลประทาน
ในงานนิทรรศการสื่อผสม "84 พรรษา ดวงใจราษฎร์ ปราชญ์แห่งน้ำ" 
และเสวนาทางวิชาการ
ณ  กรมชลประทาน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

ระหว่างวันที่ 18-23 มิถุนายน 2554 
เวลา 10.00-20.00 น.