มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนระดับประถมศึกษา


มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนระดับประถมศึกษา อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

อบรมหลักสูตร การบริหารงานบุคคลและกฎหมายแรงงาน


อบรมหลักสูตร การบริหารงานบุคคลและกฎหมายแรงงาน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย