Prayad Supap

ติดตามสถานการณ์อุทกภัย ภาคใต้

Thaiflood แผนที่น้ำท่วม โดย กรมทางหลวง สายด่วน
สอบถามเส้นทางได้ที่ Call Center 1586
โทร. 02-354-6551, 02-354-6668-76 ต่อ 2014
โทรสาร 02-664-5500
แจ้งเหตุ / แจ้งคนหาย
โทร. สายด่วนรัฐบาล
1111

สายด่วน ปภ. 1784
(กรมป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย)
เว็บไซต์ : www.disaster.go.th

ใส่ความเห็น