หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา

ในหลวงพระราชทานนามหอดูดาวแห่งชาติ
โดย : สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

สดร. เผย ในหลวงพระราชทานนาม “หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา” มั่นใจพร้อมใช้งานต้นปี 2555

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เผยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามหอดูดาวแห่งชาติว่า “หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา” มั่นใจการก่อสร้างและการติดตั้งกล้องโทรทรรศน์แล้วเสร็จสมบูรณ์พร้อมใช้งานต้นปี 2555

ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) หรือ สดร. เปิดเผยความคืบหน้าการดำเนินโครงการหอดูดาวแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเป็นโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณสถานีทวนสัญญาณทีโอที กม.44.4 อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ว่า สดร. ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ พระราชทานนามหอดูดาวแห่งชาติว่า “หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา” ซึ่งจะติดตั้งกล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางกระจก 2.4 เมตร พร้อมระบบโดมอัตโนมัติ นับเป็นกล้องโทรทรรศน์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
เว้บไซต์: www.narit.or.th

ที่มา: http://bit.ly/u8Doj8

รับฟัง จส.100 Online


Link: http://yp.shoutcast.com/sbin/tunein-station.pls?id=469370
JS100 Radio Online Thailand.
เบอร์ โทร. จส.100

โทร. 1137
แฟกซ์ 0-2711-9159

สายด่วนรถหาย
โทร. 0-2711-9160

สายด่วนอุบัติเหตุ
โทร. 0-2711-9161-2

สายด่วนยาเสพติด
โทร. 0-2350-4040

หมออาสา
โทร. 0-2350-5000

หมายเหตุ

DTAC / true Move / AIS
โทร.ฟรี

สายด่วนอุบัติเหตุ
โทร. *1808