Prayad Supap

อาศิรวาทสมเด็จพระเทพฯอาศิรวาทสมเด็จพระเทพฯ

อาศิรวาท เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 2 เมษายน

ที่มา: สภากาชาดไทย

ใส่ความเห็น