Prayad Supap

2 เม.ย. วันศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย


2 เม.ย. วันศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย ร่วมฟังเสวนาธรรมโดยพระชื่อดังวัดพระราม 9

ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยจะจัดงาน “วันศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย” ประจำปี 2554 ในวันที่ 2 เมษายน 2554 เวลา 08.30 – 13.00 น. โดยมีพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศให้แก่ผู้บริจาคอวัยวะที่ถึงแก่กรรม ณ โถ่งชั้นล่าง อาคารแพทยพัฒน์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ในการจัดงานนอกจากจะมีพิธีมอบโล่ ขอบคุณหน่วยงานและบุคคลที่สนับสนุนศูนย์รับบริจาคอวัยวะเป็นประจำทุกปีแล้ว ในปีที่ 17 นี้ ยังมีการเสวนาธรรม โดยพระพรพลปสันโนฝ่ายเผยแพร่พระพุทธศาสนา ผู้จัดทำรายการมหัศจรรย์แห่งปัญญา วัดพระราม 9 กาญจนภิเษก ฝน ธนสุนทร นักร้องชื่อดังและเป็นผู้แสดงความจำนงในการบริจาคอวัยวะ ผู้ที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะและผู้แทนญาติผู้บริจาคอวัยวะ เข้าร่วมเสวนาธรรมในงาน “วันศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย” ครั้งนี้ด้วย

ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย ได้ดำเนินการเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2537 และได้รับพระราชทานพระราชานุญาต ในวันที่ 2 เมษายน ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นวันก่อตั้งศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย และ ในวันที่ 2 เมษายน 2554 ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย จะครบรอบ 17 ปี สำหรับผู้ที่ต้องการแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ สามารถติดต่อได้ที่หมายเลข 02–256-4045-6 เพื่อแจ้งชื่อและที่อยู่ให้เจ้าหน้าที่ส่งแบบฟอร์มผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ ไปให้ท่านถึงบ้านโดยทางไปรษณีย์ หรือหากท่านสะดวกเดินทางมาเองที่ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ ชั้น 5 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330


ใส่ความเห็น