กลุ่มคนรักเด็กปลูกป่าชายเลน

กลุ่มคนรักเด็ก ร่วมกับ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านโคก
ร่วมโครงการ “ปลูกป่าชายเลน ลดภาวะโลกร้อน”
ณ ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
ในวันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2553

เชิญร่วมบริจาคตามศรัทธา

  1. จัดซื้อต้นกล้า ประมาณ 5,000 บาท
  2. จัดซื้อชุดนักเรียนและถุงเท้า ชาย-หญิง ป.1 – ป.6 จำนวน 50 ชุด ชุดละ 400 บาท เป็นเงิน 20,000 บาท
  3. สื่อการเรียนการสอนสำหรับชั้นอนุบาล 2,000 บาท
  4. จัดเลี้ยงอาหารเด็กในวันดังกล่าว จำนวน 5,000 บาท
  5. ถุงของขวัญแจกเด็กๆ ทุกคนจำนวน 80 ถุงๆ ละ 200 บาท เป็นเงิน 16,000 บาท
  6. อุปกรณ์กีฬา, ฟุตบอล, เปตอง ประมาณ 3,000 บาท
  7. ทุนการศึกษา ทุนละ 500 บาท จำนวน 20 ทุน เป็นเงิน 10,000 บาท

อ่านเพิ่มเติม