Prayad Supap

ดนตรี กวี ชีวิต เพื่อน้าหว่อง

ดนตรี กวี ชีวิต เพื่อน้าหว่อง


[สนับสนุนค่ารักษาพยาบาล]
สนใจบริจาคเงิน ชื่อบัญชี มงคล อุทก ธ.ไทยพาณิขย์
สาขาย่อย ตลาดบางกรวย เลขที่ 148-204-049-4
ขับร้องโดย มงคล อุทก
บรรเลงโดย วงดนตรีเพื่อนมิตรไล้ท์ออเคสตร้า
คอนเสิร์ต .. เพราะคิดถึงเพื่อน
ณ หอประชุมพิพิธภัณฑ์การเกษตรและวัฒนธรรมการ­เกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2552

ใส่ความเห็น