Prayad Supap

ความรัก คืออะไร ?

ความรักคือ การให้ ความรักคือ การให้อภัย ความรักคือ การเสียสละ ความรักคือ การแบ่งปัน ฯลฯ

สารพัดสารพันคำตอบ ที่ได้รับรู้ จากสื่อต่างๆ ประมาณร้อยละ ๘๐ ของหน้าจอสื่อมวลชนทั้ง วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ อินเทอเน็ต ล้วนเป็นการพูดถึงความรักระหว่างเพศ มากกว่า ความรักต่อมวลมนุษยชาติ

แขกรับเชิญ หรือบทสัมภาษณ์พิเศษต่างๆ ล้วนแต่พูดถึงคู่รัก (รักกันอย่างไร เมื่อไร ประทับใจส่วนไหน บอกรักกันอย่างไร บ่อยไหม วันนี้บอกรักหรือยัง ฯลฯ) และเกือบทุกสื่อ จะมีการทิ้งท้ายปลายรายการหรือบทสัมภาษณ์ รักมิใช่แค่จุดจบที่การมีสัมพันธ์ทางเพศกับคู่รัก

หลายมุมมองของความรักที่มีคุณค่า แต่ไม่อยู่ในสายตาสื่อ หรือคร้านที่จะไปนำเสนอ เช่น ความรักของคนเฒ่าคนแก่ของ “ชนชายขอบ” ที่รักต่อชุมชนของตน พร้อมทั้งมีการแสดงออกทางความรักด้วยการจัดกิจกรรมที่บริหารจัดการกันเอง ไม่ต้องจ้างองค์กรจัดการแต่อย่างใด (Organizer) แต่เป็นการจัดการด้วยประสบการณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้นๆ

รักใครไม่เท่ารักพ่อรักแม่ รักคนในครอบครัว รักชาติศาสนา รักพระมหากษัตริย์ และรักมวลมนุษยชาติ

รักเธอประเทศไทย

ใส่ความเห็น