Prayad Supap

กำจัดคนพาล อภิบาลคนดี

อย่าหวังว่า ชาติจะทำอะไรให้เรา
แต่จงตระหนักว่า เราจะทำอะไรให้ชาติ

คิดจะทำดีเพื่อชาติ ทำได้ทันทีเดี๋ยวนี้
กำจัดคนพาล อภิบาลคนดี


ใส่ความเห็น