Prayad Supap

ไม่ไว้ใจ พวกมาร์ค๑

สถานการณ์ทางการเมืองของไทย กำลังขับเคลื่อนไปอยู่ในทางเกวียน เพื่อมุ่งสู่ทางลาดยาง หรือถนนคอนกรีตต่อไป

อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นนายกรัฐมนตรีที่เป็นความหวังในสถานการณ์เช่นนี้ ท่ามกลางความไม่สบายใจของหลายคน แต่หากเราพิจารณาผู้ได้รับการเสนอเข้าชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีซึ่งมีเพียง ๒ คน นั่นแสดงว่า สภาผู้แทนราษฎร อันประกอบด้วยผู้แทนราษฎรจากทั่วประเทศนั้น ถือว่า ๒ คนนี้ ดีที่สุดแล้ว ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญ (นายกรัฐมนตรีต้องเป็นสมาชิกสภาผู้แทนรษฎร) ซึ่ง ๒ คนที่ได้รับการเสนอจาก ๒ ขั้ว คือ ๑. นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ๒. พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก

พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก เดิมทีให้การปฏิเสธ แต่ภายหลังก็ยินดีรับข้อเสนอของกลุ่มพรรคเพื่อไทย โดยผู้เขียนไม่ทราบเหตุผล พลอยให้ผู้เขียนเข้าใจว่า ท่านประชา มิได้สมัครใจด้วยสำนึกส่วนตนเท่าใดนัก แต่เชื่อว่า กลุ่มขั้วเดิมไม่มีตัวเลือกที่ดีกว่านี้แล้ว

ฉะนั้น นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ คือ ตัวเลือกที่ดีที่สุดแล้ว

อย่างไรก็ตาม การที่นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เป็นผู้จัดการในการจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้ ทำให้ผู้เขียนกังวลใจว่า ท่านสุเทพ คิดการเมืองแบบเก่าๆ นั่นคือ การแบ่งสัดส่วนรัฐมนตรีตามกลุ่มก๊วน มากกว่า แบ่งตามความรู้ความสามารถ ยิ่งภาพและข่าวที่ปรากฎตามสื่อต่างๆ นั้น ก่อความไม่สบายใจแก่ประชาชนเกือบทั้งประเทศ ไม่สบายใจว่า ร่วมมือกับ กลุ่มคนจากขั้วเดิมที่ถูกข้อครหาต่างๆ สถานการณ์ความโปร่งใสจะต่างจากเดิมอย่างไร

ทางออกเป็นเช่นไร ?

การพัฒนาระบบการเมืองแบบเก่า ของคนเก่า ที่มีแนวคิดแบบเก่า ก้าวสู่ระบบการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข แบบใหม่ แบบที่ปลอดการทุจริต หรือ การเมืองสะอาด หรือ การเมืองใหม่ จะเป็นอย่างใดก็ตาม หากมีเจตนาเพื่อให้ระบบการเมืองไทย พัฒนาขึ้น ดีขึ้น ผู้เขียนถือเป็นการเมืองใหม่

ทางออกนั่นคือ นายกรัฐมนตรี ต้องกล้าหาญ กล้าได้ กล้าเสีย เลือกสรรค์แต่คนดี มีความรู้ความสามารถและเจตนาดีต่อบ้านเมือง จริงอยู่หากกล้าหาญ รัฐบาลต้องเสียแนวร่วม เสียคะแนนเสียง เป็นเหตุให้รัฐบาลสั่นคลอนได้ รัฐบาลต้องเปิดโอกาสในพื้นที่สื่อสารมวลชนสาธารณะให้กับองค์กรตรวจสอบอิสระ และประชาชนได้เข้าใช้ เพื่อเป็นเกราะให้กับคนดี คนที่กล้าทำเพื่อบ้านเมือง

พัฒนาการของประชาชนไปไกลเกินกว่านักการเมืองแบบเก่าจะตามทัน ประชาชนกล้าที่จะตรวจสอบการทำงานของนักการเมืองมากขึ้น ซึ่งไม่เฉพาะแต่รัฐมนตรีเท่านั้น ยังรวมถึง เจ้าหน้าที่บ้านเมืองทุกภาคส่วนย่อมได้รับการตรวจสอบจากประชาชนด้วย

พรรคร่วมรัฐบาลที่เปลี่ยนสีอย่างกระทันหัน ภายใต้เงื่อนไขพิเศษ เป็นสาเหตุที่ผู้เขียนไม่ไว้ใจ คณะรัฐบาลอภิสิทธิ์ ๑

ใส่ความเห็น